Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 W KM 7+887 W M. NIEWODNIKI

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 20, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 21.04.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.04.2016 r. pod numerem 103386-2016.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 8,60 PLN brutto.

Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

 

UWAGA NR 1:

W dniu 09.05.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo  w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie umowy oraz nowy i obowiązujący Zał. nr 09 - Projekt Umowy.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 26.04.2016 r.stary, nieaktualny Zał. nr 09 - Projekt umowy

 

Załączniki:

PDFPismo w sprawie zmiany 1 - Proj. Niewodniki dodane 09.05.2016 r.pdf
PDFNowy i obowiązujący Zał. nr 09 - Projekt umowy Niewodniki dodany 09.05.2016 r.pdf
 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE - Proj. Niewodniki.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP - Proj. Niewodniki.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Proj. Niewodniki.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Proj. Niewodniki.doc
XLSZał. nr 02 - Formularz cenowy - Proj. Niewodniki.xls
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie art. 22 - Proj. Niewodniki.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie art. 24 - Proj. Niewodniki.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów - Proj. Niewodniki.doc
DOCZał. nr 06 - Wykaz usług - Proj. Niewodniki.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz osób - Proj. Niewodniki.doc
DOCZał. nr 08 - Wzór zobowiązania - Proj. Niewodniki.doc

PDFZał. nr 10 - Harmonogram - Proj. Niewodniki.pdf
PDFZał. nr 11 - Przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFZał. nr 12 - Przykład przedmiaru robót.pdf
PDFZał. nr 13 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 15 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
ATHZał. nr 16 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFZał. nr 17 - Parametry odwiertów - Proj. Niewodniki.pdf
PDFZał. nr 18 - Mapka lokalizacyjna - Proj. Niewodniki.pdf
PDFZał. nr 19 - Zestawienie zbiorcze - Proj. Niewodniki.pdf
PDFZał. nr 20 - Książka obiektu - Proj. Niewodniki.pdf