Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją dróg wojewódzkich w 2016r. - z podziałem na zadania - Informacja o wyborze ofert

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE OD NR 1 DO NR 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją dróg wojewódzkich w 2016r. - z podziałem na zadania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

 

- na zadanie nr 1 ofertę nr 2, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „TOMBUD”

Tomasz Trzaskowski

ul. Słowackiego 1/40

46-300 Olesno

- za cenę: 66.420,00 PLN brutto i dysponowanie dodatkową brygadą.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 90,00 punktów w kryterium „cena”,

- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 1 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 4: REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno – otrzymała 89,61 punktów, w tym:

- 79,61 punktów w kryterium „cena”,

- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”.

 

- na zadanie nr 2 ofertę nr 1, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

ul. Oławska 26a

49-300 Brzeg

- za cenę: 75.276,00 PLN brutto i dysponowanie dodatkową brygadą.

 Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 90,00 punktów w kryterium „cena”,

- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 2 otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:

1) oferta nr 5: P.P.H.U. „PIOMAR” Marzena Kalka, ul. Okrzei 8/3, 48-370 Paczków  – otrzymała 87,14 punktów, w tym:

- 77,14 punktów w kryterium „cena”,

- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”,

2) oferta nr 3: HUCZ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów – otrzymała 75,57 punktów, w tym:

- 65,57 punktów w kryterium „cena”,

- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”.

 

- na zadanie nr 3 ofertę nr 5, złożoną przez:

P.P.H.U. „PIOMAR” Marzena Kalka

ul. Okrzei 8/3

48-370 Paczków

- za cenę: 84.870,00 PLN brutto i dysponowanie dodatkową brygadą.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 90,00 punktów w kryterium „cena”,

- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 3 otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:

1) oferta nr 4:  REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno – otrzymała 91,66 punktów, w tym:

- 81,66 punktów w kryterium „cena”,

- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”,

2) oferta nr 3:  HUCZ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów – otrzymała 70,17 punktów, w tym:

- 70,17 punktów w kryterium „cena”,

- 0,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”.

 

Zamawiający może zawrzeć umowy z wybranymi wykonawcami na zadania nr 1, 2 i 3 na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy na poszczególne zadania.