Przejdź do treści strony WCAG

Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania - Informacja o wyborze ofert

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejsze oferty firm na:

 

Zadanie nr 1 (oferta nr 3):

“Usługi Leśne” Jacek Bronowicki Biadacz, ul. Leśna 40 46-022 Luboszyce  za cenę:  90.302,40 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni; oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 97,00 punktów – ,,cena”,

-   3,00 punkty    – ,,termin płatności faktury”.

 

Zadanie nr 2 (oferta nr 6):

„PLATAN” Usługi Komunalne Andrzej Sójka Dzikowiec 102 57-432 Dzikowiec  za cenę:  91.511,64 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni; oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 97,00 punktów – ,,cena”,

-   3,00 punkty    – ,,termin płatności faktury”.

 

Zadanie nr 3 (oferta nr 3):

“Usługi Leśne” Jacek Bronowicki Biadacz, ul. Leśna 40 46-022 Luboszyce  za cenę:  82.035,29 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni; oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 97,00 punktów – ,,cena”,

-   3,00 punkty    – ,,termin płatności faktury”.

Zamawiający może zawrzeć umowę na zadanie nr 1, 2 i 3 z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały na poszczególne zadania następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

Zadanie nr 1:

1) oferta nr 5 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole  otrzymała w kryteriach oceny ofert 94,16 punktów, w tym:

- 91,16 punktów  w kryterium ,,cena”,

-   3,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.

2) oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec  otrzymała w kryteriach oceny ofert 78,60 punktów, w tym:

- 75,60 punktów  w kryterium ,,cena”,

-   3,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.

3) oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: HUCZ Sp. z o.o. Sp. k. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów  otrzymała w kryteriach oceny ofert 67,26 punktów, w tym:

- 64,26 punktów  w kryterium ,,cena”,

-   3,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.

 

Zadanie nr 2:

1) oferta nr 3 złożona przez wykonawcę: “Usługi Leśne” Jacek Bronowicki Biadacz, ul. Leśna 40 46-022 Luboszyce  otrzymała w kryteriach oceny ofert 99,45 punktów, w tym:

- 96,45 punktów  w kryterium ,,cena”,

-   3,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.

2) oferta nr 5 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole  otrzymała w kryteriach oceny ofert 97,80 punktów, w tym:

- 94,80 punktów  w kryterium ,,cena”,

-   3,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.

3)  oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  ,,LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec  otrzymała w kryteriach oceny ofert 77,75 punktów, w tym:

- 74,75 punktów  w kryterium ,,cena”,

-   3,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.

4) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: G3 POL Szymon Grębowiec Osiek Grodkowski 25 49-200 Grodków  otrzymała w kryteriach oceny ofert 66,54 punktów, w tym:

- 63,54 punktów  w kryterium ,,cena”,

-   3,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.

 

Zadanie nr 3:

1)  oferta nr 5 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 93,43 punktów, w tym:

- 90,43 punktów  w kryterium ,,cena”,

-   3,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.

2)  oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  ,,LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 78,13 punktów, w tym:

- 75,13 punktów  w kryterium ,,cena”,

-   3,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.

3) oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: HUCZ Sp. z o.o. Sp. k. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów  otrzymała w kryteriach oceny ofert 66,86 punktów, w tym:

- 63,86 punktów  w kryterium ,,cena”,

-   3,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.

4)  oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: G3 POL Szymon Grębowiec Osiek Grodkowski 25 49-200 Grodków  otrzymała w kryteriach oceny ofert 63,10 punktów, w tym:

- 60,10 punktów  w kryterium ,,cena”,

-   3,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.