Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEBUDOWA LEWOSTRONNEGO ROWU PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 417 W MIEJSCOWOŚCI SZONÓW - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę lewostronnego rowu przy drodze wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Szonów” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk
ul. Sosnowiecka 11
48-100 Głubczyce

- za cenę: 284.836,91 PLN brutto i gwarancję jakości 5 lat.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 90,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.
Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 5: REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno – otrzymała 98,63 punktów, w tym:
- 88,63 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
2) oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn - Koźle – otrzymała 96,21 punktów, w tym:
- 86,21 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
3) oferta nr 8: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „M+” Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn-Koźle – otrzymała 87,76 punktów, w tym:
- 77,76 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
4) oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MAK-RO” S. Górski I. Górska sp. j., ul. Witosa nr 1 A, 48-120 Baborów – otrzymała 84,66 punktów, w tym:
- 74,66 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
5) oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec – otrzymała 79,86 punktów, w tym:
- 69,86 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
6) oferta nr 4: Zakład Usługowo-Handlowy ,,Azalia” Wiesława Trzos, Kietlice nr 60, 48-118 Lisięcice – otrzymała 76,67 punktów, w tym:
- 66,67 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
7) oferta nr 1: Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka, ul. Kępska 10, 45-129 Opole – otrzymała 73,53 punktów, w tym:
- 63,53 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
8) oferta nr 9: ROBOTY ZIEMNE Arnold Wocław, ul. Bocianowa 19, 46-022 Zawada – otrzymała 70,30 punktów, w tym:
- 60,30 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
9) oferta nr 10: EKOBUD Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 17, 42-793 Glinica – otrzymała 64,01 punktów, w tym:
- 59,01 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.

Metryczka
 • wytworzono:
  11-05-2016
  przez: Paweł Kłonowski
 • opublikowano:
  11-05-2016 11:14
  przez: Paweł Kłonowski
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1228
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl