Przejdź do treści strony WCAG

REMONT CHODNIKÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 W M. TUŁOWICE ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja o wyborze ofert

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Tułowice administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1 ofertę nr 6, złożoną przez:

ROBOTY ZIEMNE Arnold Wocław
ul. Bocianowa 19
46-022 Zawada

- za cenę: 86.885,87 PLN brutto i gwarancję jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne 48 miesięcy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 90,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 1 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 4: HS BUD Sp. z o.o., ul. Damrota 10/202, 45-064 Opole – otrzymała 77,57 punktów, w tym:
- 67,57 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne”.

- na zadanie nr 2 ofertę nr 2, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane „CHMIELAK”
Grzegorz Chmielak
ul. Piastowska 39/1
48-200 Prudnik

- za cenę: 87.832,57 PLN brutto i gwarancję jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne 48 miesięcy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 90,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 2 otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:
1) oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “JUNIOR” Kozicki Krzysztof, Krzyżowice 47, 49-332 Olszanka  – otrzymała 82,70 punktów, w tym:
- 77,70 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne”,
2) oferta nr 4: HS BUD Sp. z o.o., ul. Damrota 10/202, 45-064 Opole – otrzymała 81,05 punktów, w tym:
- 71,05 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne”,
3) oferta nr 6: ROBOTY ZIEMNE Arnold Wocław, ul. Bocianowa 19, 46-022 Zawada  – otrzymała 96,27 punktów, w tym:
- 86,27 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne”.

Podpisanie umów na zadanie nr 1 i 2 z wybranymi wykonawcami na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.