Przejdź do treści strony WCAG

BUDOWA RONDA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 I 415 (UL. OPOLSKA, 1 MAJA, GŁOWACKIEGO) W MIEJSCOWOŚCI KRAPKOWICE

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.05.2016 r. pod numerem 125528-2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 15,70 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

UWAGA !!!

Dnia 31.05.2016 r. dodano pismo do wszystkich pobierajacych specyfikację istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz nowe aktualne specyfikacje techniczne. Przedłużono termin składania ofert na dzień 06.06.2016 r godzina 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.06.2016 r. o godz. 10:15.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFPismo do wszystkich pobierających specyfikację .......pdf
PDFd050305a - 2015.pdf
PDFd050305b - 2015.pdf
PDFd050313a - 2015.pdf
 

ZIPZał. nr 11 - specyfikacje techniczne II.zip
 

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 409 i 415 w m. Krapkowice..pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSZał. nr 02 - kosztorysy ofertowe.xls
PDFZał. nr 02.1 - przedmiar rondo.pdf
PDFZał. nr 02.2 - przedmiar chodnik.pdf
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz robót.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 08 - wykaz potenciału technicznego.doc
DOCZał. nr 09 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 10 - projekt umowy.pdf

PDFZał. nr 12 - projekt docelowej organizacji ruchu.pdf
PDFZał. nr 13 - mapa sytuacyjna.pdf