Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 NA ODCINKU ZAWADZKIE – ŻĘDOWICE"

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 19 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 31.05.2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.06.2016 r. pod numerem 65485 - 2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 7,50 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Uwaga nr 3!

W dniu 29.06.2016 r. poniżej załaczeniu zamieszczono pismo z odpowiedziami na pytania w pliku o nazwie: "Projekt Zawadzkie-Żędowice - odp na pytania 29.06.2016 pdf".

 

Uwaga nr 2!
W dniu 13.06.2016 r. poniżej w załączeniu zamieszczono:

1)  w pliku o nazwie "Projekt Zawadzkie-Żędowice - pismo ze zm. war. - dodane 13.06.2016.pdf" pismo ze zmianą warunku, informacją o zmianie w SIWZ oraz w ogłoszeniach o zamówieniu: - opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Urzędu Publikacji Unii Europejskiej - zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2) w pliku o nazwie "Projekt Zawadzkie-Żędowice - sprostowanie do ogł. UPUE - dodane 13.06.2016.pdf" sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
3) w pliku o nazwie "Projekt Zawadzkie-Żędowice - ogł. o zm. ogłoszenia BZP - dodane 13.06.2016.pdf" ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) w pliku o nazwie "Projekt Zawadzkie-Żędowice - SIWZ nowa dodana 13.06.2016r.pdf" - nową obowiązujacą specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

Uwaga!
W dniu 03.06.2016 r. zamieszczono:
1)  w pliku o nazwie "Projekt Zawadzkie-Żędowice - pismo ze zmianami w ogł. UPUE i BZP - dodane 03.06.2016.pdf" pismo z informacją o zmianach w ogłoszeniach o zamówieniu: - opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Urzędu Publikacji Unii Europejskiej - zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2) w pliku o nazwie "Projekt Zawadzkie-Żędowice - sprostowanie do ogł. UPUE - dodane 03.06.2016.pdf" sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
3) w pliku o nazwie "Projekt Zawadzkie-Żędowice - ogł. o zm. ogłoszenia BZP - dodane 03.06.2016.pdf" ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.


Załączniki:

PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice - odp na pytania 29.06.2016.pdf
 

PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice - ogł. o zmianie ogłoszenia - dodane 13.06.2016r.pdf
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice - sprostowanie do ogł. UPUE - dodane 13.06.2016.pdf
PDFProjetkt Zawadzkie-Żędowice - pismo ze zm. war. - dodane 13.06.2016r.pdf
 

PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice - ogł. o zm. ogłoszenia BZP - dodane 03.06.2016.pdf
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice - pismo ze zmianami w ogł. UPUE i BZP - dodane 03.06.2016.pdf
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice - sprostowanie do ogł. UPUE - dodane 03.06.2016.pdf
 

PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice - ogłoszenie o zam. obublikowane. w DzUUE.pdf
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice - ogłoszenie o zam. zamieszcz. w BZP.pdf
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice - SIWZ nowa dodana 13.06.2016r.pdf
DOCProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 02 - formularz cenowy.xls
DOCProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 06 - wykaz usług.doc
DOCProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 08 - wzór zobow. podm. trzeciego.doc
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 09 - projekt umowy i ośw. proj..pdf
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 10 - harmonogram prac. proj..pdf
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 11 - Przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 12 - Przykład przedmiaru robót.pdf
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 13 - Przykład założeń do koszt. inwest..pdf
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 14 - Przykład kosztorysu inwest..pdf
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 15 - Przykład kalkulacji cen jedn..pdf
ATHProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 16 - Przykład pliku w NORMIE.ath
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 17 - parametry odwiertów.pdf
JPEGProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 18 - mapa.jpeg
PDFProjekt Zawadzkie-Żędowice Zał. nr 19 - zestawienie zbiorcze.pdf