Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 NA ODCINKU SZCZYTY WITOSŁAWICE W KM 0+100 – 4+110 ORAZ 4+925 – 7+765

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.06.2016 r. pod numerem 102015 - 2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 32,10 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.
 

Uwaga z dnia 06.07.2016 r.:
Poniżej w załączeniu zamieszczono:
- w pliku o nazwie "Przebudowa Szczyty-Witosławice - odp na pytania - 06.07.2016.pdf" pismo z odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawcę oraz informacją o dodaniu nowych załączników,
- nowe załączniki do SIWZ:
1) z podkładami mapowymi (sytuacją) z zaznaczonym miejscem planowanej przebudowy - 2 egzemplarze w plikach o nazwie:
- "Przebudowa Szczyty-Witosławice - plan orient. 0+100 do 4+110 - dodane 06.07.2016.pdf",
- "Przebudowa Szczyty-Witosławice - plan orient. 4+925 do 7+765 - dodane 06.07.2016.pdf",
2) z przekrojem poglądowym w pliku o nazwie "Przebudowa Szczyty-Witosławice - przekrój - dodane 06.07.2016.pdf".

Uwaga!
W dniu 28.06.2016 r. poniżej w załączeniu zamieszczono:
1)  w pliku o nazwie "Przebudowa Szczyty-Witosławice - pismo ze zm. - dodane 28.06.2016.pdf" pismo z informacją o zmianie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) w pliku o nazwie "Przebudowa Szczyty-Witosławice - SIWZ nowa - 28.06.2016r.pdf" - nową obowiązujacą specyfikację istotnych warunków zamówienia.


Załączniki:

PDFPrzebudowa Szczyty-Witosławice - odp na pytania - 06.07.2016.pdf
PDFPrzebudowa Szczyty-Witosławice - plan orient. 0+100 do 4+110 - dodane 06.07.2016.pdf
PDFPrzebudowa Szczyty-Witosławice - plan orient. 4+925 do 7+765 - dodane 06.07.2016.pdf
PDFPrzebudowa Szczyty-Witosławice - przekrój - dodane 06.07.2016.pdf
 

PDFPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice - pismo ze zm. - dodane 28.06.2016r.pdf
 

PDFPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice - SIWZ nowa - 28.06.2016r..pdf
DOCPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 02 - kosztorys ofertowy.xlsx
PDFPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 02 - przedmiar.pdf
DOCPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 06 - wykaz robót.doc
DOCPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 08 - wykaz potenciału technicznego.doc
DOCPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 09 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
ZIPPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 11 - specyfikacje techniczne.zip
PDFPrzebudowa drogi Szczyty-Witosławice Zał. nr 12 - wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych.pdf