Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 W M. BRZEŹCE

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 17 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 29.06.2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.07.2016 r. pod numerem 114493-2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 7,40 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE - Proj. Brzeźce.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w PZP - Proj. Brzeźce.pdf
PDFSIWZ - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania - rozbudowy dw nr 408 m. Brzeźce.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSZał. nr 02 - formularz cenowy.xls
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz usług.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 08 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 09 - projekt umowy m. Brzeźce.pdf
PDFZał. nr 10 - harmonogram.pdf
PDFZał. nr 11 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFZał. nr 12 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFZał. nr 13 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 15 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
ATHZał. nr 16 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFZał. nr 17 - zestawienie zbiorcze.pdf