Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 W M. BRZEŹCE

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 17 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 29.06.2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.07.2016 r. pod numerem 114493-2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 7,40 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE - Proj. Brzeźce.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w PZP - Proj. Brzeźce.pdf
PDFSIWZ - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania - rozbudowy dw nr 408 m. Brzeźce.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSZał. nr 02 - formularz cenowy.xls
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz usług.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 08 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 09 - projekt umowy m. Brzeźce.pdf
PDFZał. nr 10 - harmonogram.pdf
PDFZał. nr 11 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFZał. nr 12 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFZał. nr 13 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 15 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
ATHZał. nr 16 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFZał. nr 17 - zestawienie zbiorcze.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2016
  przez: Sylwia Popczyk
 • opublikowano:
  01-07-2016 11:10
  przez: Sylwia Popczyk
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1352
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×