Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA „BUDOWA DROGI TECHNOLOGICZNEJ STANOWIĄCEJ OBJAZD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 WRAZ Z MOSTEM TYMCZASOWYM NAD RZEKĄ ŚCINAWĄ NIEMODLIŃSKĄ W M. NIEMODLIN

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 17 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.


Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 15.07.2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.07.2016 r. pod numerem 143349-2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 6,30 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFProjekt Niemodlin - ogłoszenie o zamówieniu UPUE.pdf
PDFProjekt Niemodlin - ogłoszenie o zamówieniu UZP.pdf
PDFProjekt Niemodlin - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCProjekt Niemodlin Zał nr 01 - formularz oferty.doc
XLSProjekt Niemodlin Zał nr 02 - formularz cenowy.xls
DOCProjekt Niemodlin Zał nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCProjekt Niemodlin Zał nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCProjekt Niemodlin Zał nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCProjekt Niemodlin Zał nr 06 - wykaz usług.doc
DOCProjekt Niemodlin Zał nr 07 - wykaz osób.doc
DOCProjekt Niemodlin Zał nr 08 - wzór zobow. podmiotu trzeciego.doc
PDFProjekt Niemodlin Zał nr 09 - projekt umowy.pdf
XLSProjekt Niemodlin Zał nr 10 - harmonogram prac projektowych.xls
PDFProjekt Niemodlin Zał nr 11 - Przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFProjekt Niemodlin Zał nr 12 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFProjekt Niemodlin Zał nr 13 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFProjekt Niemodlin Zał nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFProjekt Niemodlin Zał nr 15 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
ATHProjekt Niemodlin Zał nr 16 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFProjekt Niemodlin Zał nr 17 - mapka lokalizacyjna.pdf