Przejdź do treści strony WCAG

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP II. ZADANIE 6. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 NA ODCINKU KOCURY – DOBRODZIEŃ OD KM 12+715,00 DO KM 15+564,17

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 14.07.2016 r.
W dniu 19.07.2016r. poniżej w załączeniu także zamieszczono:

- sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 19.07.2016 r.

- pismo z informacją o sprostowaniu do ogłoszenia obuplikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 19.07.2016 r.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 1346,80 PLN brutto.Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

 

UWAGA

W dniu 18.08.2016 r. zamieszczono poniżej w załączniku - Pisma z odp. na pyt. Nr 1 i Nr 2 do wszyskich pobierajacych specyfikację z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców wraz z wprowadzonymi zmianami oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi i wprowadzone zmiany w poniższych załącznikach:

PDFPismo z odp na pyt. Nr 1 do wszystkich pobierajacych specyfikację dodano 18.08.2016r.pdf
PDFPismo z odp. na pyt. Nr 2 do wszystkich pobierajacych specyfikację.pdf
 

Nowe zmienione załączniki:

XLSZał. nr 02 - zmieniony Kosztorys ofertowy - dodany 18.08.2016.xls
PDFZał. nr 02 - zmieniony Przedmiar robót - dodany 18.08.2016.pdf
PDFZał. nr 11 - Zmienioną i obowiązującą STWIORB - dodaną 18.08.2016.pdf
PDFZał. nr 14 - dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie 901.pdf
ZIPZał. nr 15 - projekt docelowej organizacji ruchu.zip
ZIPZał. nr 16 - przekroje konstrukcyjne.zip
ZIPZał. nr 17 - inwentaryzacja zieleni.zip
 

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej stare, nieaktualne załączniki: zał. nr 02 - kosztorys ofertowy i przedmiar oraz zał. nr 11 - specyfikacje techniczne

 

 

 

W dniu 27.07.2016r. poniżej w załączeniu zamieszczono:

- sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 27.07.2016 r.

- pismo z informacją o sprostowaniu do ogłoszenia obuplikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 27.07.2016 r.


Załączniki:

PDF- pismo sprost. ogł. UE (2) - dodane 27.07.2016.pdf
PDF- sprostowanie do ogłoszenia UE (2) przekazane dn 27.07.2016 r..pdf
 

PDFRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień - ogł. o zamówieniu UE.pdf
PDFRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień - pismo sprost. ogł. UE - dodane 19.07.2016.pdf
PDFRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień - SIWZ.pdf
PDFRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień - sprostowanie do ogłoszenia UE.pdf
DOCRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień Zał. nr 01 - form. oferty.doc


 

DOCRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień Zał. nr 06 - wykaz robót.doc
DOCRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień Zał. nr 08 - wykaz potencjału.doc
DOCRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień Zał. nr 09 - wzór zobow..doc
PDFRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf


 


ZIPRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień Zał. nr 12 - dokumentacja projektowa.zip
ZIPRozbudowa drogi 901 Kocury-Dobrodzień Zał. nr 13 - uzgodnienia, decyzje.zip