Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA OKRES 24 MIESIĘCY

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 7 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.07.2016 r. pod numerem
149173-2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 2,40 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFDostawa mat. biurowych oraz eksploat. - Ogłoszenie o zamówieniu-UZP.pdf
PDFDostawa mat. biurowych oraz eksploat. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCDostawa mat. biurowych oraz eksploat. - Zał nr 1 - formularz oferty.doc
XLSDostawa mat. biurowych oraz eksploat. - Zał nr 2 - formularz cenowy.xls
DOCDostawa mat. biurowych oraz eksploat. - Zał nr 3 - oświadczenie art22.doc
DOCDostawa mat. biurowych oraz eksploat. - Zał nr 4 - oświadczenie art24.doc
DOCDostawa mat. biurowych oraz eksploat. - Zał nr 5 - list podmiotów należ. do grupy kap..doc
PDFDostawa mat. biurowych oraz eksploat. - Zał nr 6 - projekt umowy.pdf
DOCDostawa mat. biurowych oraz eksploat. - Zał nr 7 - wzór zobow. podmiotu trzeciego.doc