Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH KORON DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 oraz  ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.07.2016 r. pod numerem 162641-2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 2,20 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

 

Załączniki:

PDFogłoszenie o zamówieniu-UZP.pdf
PDFWykonanie cięć sanit. i techn. SIWZ.pdf
DOCWykonanie cięć sanit. i techn. Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCWykonanie cięć sanit. i techn. Zał. nr 02a - formularz cenowy.doc
DOCWykonanie cięć sanit. i techn. Zał. nr 02b - formularz cenowy.doc
DOCWykonanie cięć sanit. i techn. Zał. nr 02c - formularz cenowy.doc
DOCWykonanie cięć sanit. i techn. Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCWykonanie cięć sanit. i techn. Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCWykonanie cięć sanit. i techn. Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCWykonanie cięć sanit. i techn. Zał. nr 06 - wykaz potencjału technicznego.doc
DOCWykonanie cięć sanit. i techn. Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCWykonanie cięć sanit. i techn. Zał. nr 08 - wzór zobow..doc
PDFWykonanie cięć sanit. i techn. Zał. nr 09 - projekt umowy.pdf