Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 NA ODCINKU ZAWADZKIE – ŻĘDOWICE" - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice"” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 7 złożoną przez:

„GRAMAR” Sp. z o.o.
ul. Chłopska 15
42-700 Lubliniec

- za cenę: 248.644,50 PLN brutto i okres rękojmi 36 miesięcy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „okres rękojmi”.
Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1: Biuro Projektów „A-PROPOL” s.c. A. Biegański, D. Biegańska
ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice – otrzymała 96,02 punktów, w tym:
- 91,02 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „okres rękojmi”,
2) oferta nr 9: Pracownia Projektowa PROKOM mgr inż. Kazimierz Kurowski
ul. Ozimska 8, 45-057 Opole – otrzymała 93,09 punktów, w tym:
- 88,09 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „okres rękojmi”,
3) oferta nr 8: Usługi Projektowe Pro-Zat mgr inż. Andrzej Zaniat, ul. Ogrodowa 35
43-360 Bystra – otrzymała 87,16 punktów, w tym:
- 82,16 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „okres rękojmi”,
4) oferta nr 4: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI – Spółka z o.o.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice – otrzymała 45,18 punktów, w tym:
- 40,18 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „okres rękojmi”,
5) oferta nr 5: S.T.I. Polska Sp. z o.o., ul. Polna 44/2, 00-635 Warszawa – otrzymała 43,77 punktów, w tym:
- 38,77 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „okres rękojmi”.
6) oferta nr 6: Sweco Engineering Sp. z o.o., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków – otrzymała 41,45 punktów, w tym:
- 36,45 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „okres rękojmi”,
7) oferta nr 2: Pracownia Projektowa „MOST” Marta Włodarczak, Tomasz Świderski Spółka Jawna, Wargowo 88, 64-605 Wargowo – otrzymała 38,90 punktów, w tym:
- 33,90 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „okres rękojmi”,
8) oferta nr 3: Egis Polska Inżynieria sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa – otrzymała 34,77 punktów, w tym:
- 29,77 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „okres rękojmi”.