Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2016

„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice
od km 0+304,21  do km 1+075,73 – Etap I”

 

Wykonawca Robót:

„REMOST” Z.MROZEK, H.MROZEK, K.MROZEK SPÓŁKA JAWNA

ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

 

Wartość zadania: 3 612 626,21 zł brutto

Zadanie współfinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2016 r.

Okres realizacji inwestycji:

- Podpisanie umowy – 27.04.2016r.

- Zakończenie robót – 31.10.2016r. 

 

Zakres inwestycji obejmuje:

 • rozbiórkę istniejącego jednoprzęsłowego mostu nad Kanałem Wydrowickim z belek prefabrykowanych typu Gromnik,
 • budowę nowego mostu w miejscu jednoprzęsłowego z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu Kujan o nośności 50T (Klasa A obciążeń).
 • rozbudowę jezdni drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku o długości ~0,375 km,
 • przebudowę skrzyżowania z drogą gminną,
 • budowę chodnika szerokości 2,00 m na odcinku rozbudowywanej drogi,
 • budowę pobocza gruntowego – 1,25 m – przy jezdni oraz przy chodniku z kruszywa łamanego,
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych, teletechnicznych,
 • kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz renowację i odbudowę rowów przydrożnych ,
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • roboty wykończeniowe polegające na umocnieniu powierzchniowe skarp, budowie schodów skarpowych.

01.jpeg 

02.jpeg 

03.jpeg 

04.jpeg 

05.jpeg 

06.jpeg 

07.jpeg 

08.jpeg 

09.jpeg 

10.jpeg 

11.jpeg  

Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2016
  przez: Tomasz Śmiały
 • opublikowano:
  15-09-2016 12:20
  przez: Tomasz Śmiały
 • zmodyfikowano:
  15-09-2016 12:50
  przez: Tomasz Śmiały
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1785
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl