Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 396 NA ODCINKU PRZECZÓW-MIKOWICE

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.09.2016 r. pod numerem  315468- 2016.

 

UWAGA NR 1:
Poniżej zamieszcza się w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2016 r. pod numerem 318390-2016.


Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wynikające z wprowadzonych zmian nowe strony nr 6 i 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Zamieszczono także zmienione i obowiązujące załączniki:
- Zał nr 04 ośw.-warunki udziału_dodano 05.10.2016
- zał nr 06 wykaz robót_dodano 05.10.2016
- zał nr 07 wykaz osób_dodano 05.10.2016
- zał nr 08 wzór zobowiązania_dodano 05.10.2016


Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 29.09.2016 r. stare, nieaktualne załączniki:
- Wzmocnienie naw. d. 396 Przeczów-Mikowice Zał. nr 04 ośw.-warunki udziału
- Wzmocnienie naw. d. 396 Przeczów-Mikowice Zał. nr 06 wykaz robót
- Wzmocnienie naw. d. 396 Przeczów-Mikowice Zał. nr 07 wykaz osób
- Wzmocnienie naw. d. 396 Przeczów-Mikowice Zał. nr 08 wzór zobowiązania

 

UWAGA NR 2:

W dniu 10.10.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawcę oraz wynikający z udzielonych odpowiedzi poniższy załącznik:

- Podkłady mapowe_dodano 10.10.2016 r.

 

UWAGA NR 3:

W dniu 11.10.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez wykonawcę.

Załączniki:

PDFodpowiedzi na pytania2.pdf
 

PDFodpowiedzi na pytania.pdf
ZIPPodkłady mapowe_dodano 10.10.2016 r..zip

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP dnia 05.10.2016.pdf
PDFpismo do wszystkich pobierających siwz.pdf
PDFnowa i obowiązująca strona nr 6 siwz_dodano 05.10.2016.pdf
PDFnowa i obowiązująca strona nr 8 siwz_dodano 05.10.2016.pdf
DOCXnowy i obowiązujący Zał. nr 04 ośw.-warunki udziału_dodano 05.10.2016.docx
DOCnowy i obowiązujący Zał. nr 06 wykaz robót_dodano 05.10.2016.doc
DOCnowy i obowiązujący Zał. nr 07 wykaz osób_dodano 05.10.2016.doc
DOCnowy i obowiązujący Zał. nr 08 wzór zobowiązania_dodano 05.10.2016.doc
 

PDFogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf
PDFSIWZ Wzmocnienie nawierzchni d. 396 Przeczów-Mikowice .pdf
DOCWzmocnienie naw. d. 396 Przeczów-Mikowice Zał. nr 01 formularz ofertowy.doc
XLSXWzmocnienie naw. d. 396 Przeczów-Mikowice Zał. nr 02 kosztorys ofertowy.xlsx
DOCXWzmocnienie naw. d. 396 Przeczów-Mikowice Zał. nr 03 ośw.-przesłanki wykluczenia.docx
DOCWzmocnienie naw. d. 396 Przeczów-Mikowice Zał. nr 05 lista podmiotów.doc
PDFWzmocnienie naw. d. 396 Przeczów-Mikowice Zał. nr 09 projekt umowy.pdf
PDFWzmocnienie naw. d. 396 Przeczów-Mikowice Zał. nr 10 przedmiar.pdf
ZIPWzmocnienie naw. d. 396 Przeczów-Mikowice Zał. nr 11 specyfikacje techniczne.zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-09-2016
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  29-09-2016 14:53
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  11-10-2016 10:06
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1623
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl