Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku przebiegającym przez obszar zabudowany miejscowości Januszkowice wraz z przebudową nawierzchni

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9  zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.10.2016 r. pod numerem 319077-2016.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas dw nr 423 m. Januszkowice wraz z przebudową nawierzchni.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXZał. nr 02a - kosztorys ofertowy.xlsx
PDFZał. nr 02b - przedmiar.pdf
DOCZał. nr 03 - ośw. - o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. - o spełnieniu warunków udziału.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 07 - projekt umowa.pdf
PDFZał. nr 08 - specyfikacja techniczna.pdf
ZIPZał. nr 09 - dokumentacja.zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2016
  przez: Sylwia Popczyk
 • opublikowano:
  06-10-2016 14:23
  przez: Sylwia Popczyk
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1362
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×