Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4. ETAP. III. ZADANIE 4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 NA ODCINKU OLESNO – NOWY WACHÓW W KM 0+045 DO 4+725. ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 oraz ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 04.10.2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.10.2016 r. pod numerem 319657-2016.

UWAGA NR 1:
W dniu 10.10.2016 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

UWAGA NR 2:
W dniu 26.10.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o dokonaniu zmian treści SIWZ oraz wynikające z wprowadzonych zmian poniższe załączniki:
1. Zmieniona i obowiązująca strona nr 19 SIWZ.
2. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 07 - Projekt Umowy z kartą gwarancji.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 07.10.2016 r. stary, nieaktualny załącznik: ,,Zał. nr 07 - Projekt umowy"
 

UWAGA NR 3:
W dniu 09.11.2016 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia oraz umieszczono je w załączeniu.
Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu:
1) pismo ze zmianami w SIWZ, ogłoszeniach o zamówieniu oraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert
2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP.
3) Zmienioną i obowiązującą stronę nr 19 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Zmienioną i obowiązującą stronę nr 24 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 07 – Projekt umowy z kartą gwarancji.
6) Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 08 – Program funkcjonalno-użytkowy.


Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu:
1) 07.10.2016 r. stary, nieaktualny załącznik nr 08 - program funkcjonalno-użytkowy,
2) 26.10.2016 r. stary, nieaktualny załącznik nr 07 - projekt umowy z kartą gwarancji,
3) 26.10.2016 r. starą, nieaktualną stronę nr 19 SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 17.11.2016 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.11.2016 r. o godz. 10:15.

Załączniki:

PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów - ogł. o zm. ogłoszenia 09.11.2016.pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów - pismo ze zmianami dodane 09.11.2016r..pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów - sprostowanie do ogł. UE 09.11.2016.pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów - strona nr 19 SIWZ - 09.11.2016r..pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów - zmieniona strona nr 24 SIWZ - 09.11.2016.pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 07 - ZMIENIONY projekt umowy 09.11.2016r..pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 08 - ZMIENIONY program f.-użytk. - 09.11.2016.pdf
 

PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów - pismo ze zmianami dodane 26.10.2016r..pdf

PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów - sprostowanie ogł. przekazane UPUE 10.10.2016.pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów - ogłoszenie BZP.pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów - ogłoszenie UE.pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów - SIWZ.pdf
DOCRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 01 - form. oferty.doc
DOCRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 02 - formularz cenowy.doc
DOCRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 03 - oświadczenie JEDZ.doc
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 04 - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOCRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 05 - wzór zobowiązania.doc
DOCRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 06 - lista podmiotów.doc
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 09 - pas graniczny do PFU.pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 10 - informacja i promocja.pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 11 - specyfikacja techniczna asfaltu.pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 12 - harmonogram prac proj..pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 13 - decyzja środowiskowa.pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 14 - opinia geotechniczna.pdf
PDFRozbudowa drogi Olesno-Nowy Wachów Zał. nr 15 - mapa.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2016
  przez: Paweł Kłonowski
 • opublikowano:
  07-10-2016 12:47
  przez: Paweł Kłonowski
 • zmodyfikowano:
  09-11-2016 13:13
  przez: Paweł Kłonowski
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1878
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl