Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż osprzętu i samochodów

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

tel. 77 459 18 63, fax 77 458 13 52, email: , zwany dalej Sprzedającym,

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu
z dnia 5 października 1993 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 443) ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnego nw. osprzętu pojazdu oraz samochodów osobowych i ciężarowych:

 

Tabela nr 1 – Wykaz osprzętu pojazdu

 

Lp.

Nr inwentarzowy

Nazwa i rodzaj osprzętu pojazdu

Rok produkcji

Miejsce oględzin

Cena wywoławcza

Wadium

1

582-002/00056

Pług odśnieżny ACOMETIS POLSKA AC-W30

1999

Grodków

2 475,00 zł

247,50 zł

2

582-002/00057

Pług odśnieżny ACOMETIS POLSKA AC-W30

1999

Grodków

2 625,00 zł

262,50 zł

3

582-002/00077

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2

2003

Grodków

5 625,00 zł

562,50 zł

4

582-002/00078

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2

2003

Grodków

4 725,00 zł

472,50 zł

5

582-002/00079

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2

2003

Grodków

4 875,00 zł

487,50 zł

6

582-002/00086

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2 - 2700

2004

Grodków

5 250,00 zł

525,00 zł

7

582-002/00092

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2 - 2700

2005

Grodków

5 550,00 zł

555,00 zł

8

582-002/00093

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2 - 2700

2005

Grodków

5 550,00 zł

555,00 zł

9

582-002/00094

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2 - 2700

2005

Grodków

5 550,00 zł

555,00 zł

10

582-2/11-00-004

Pług odśnieżny PO-64M

nieznany

Grodków

375,00 zł

37,50 zł

11

582-2/11-00-009

Pług odśnieżny PO-64M

nieznany

Grodków

600,00 zł

60,00 zł

12

582-2/11-00-010

Pług odśnieżny PO-64M

nieznany

Grodków

600,00 zł

60,00 zł

13

582-2/11-00-012

Pług odśnieżny dwustronny (strzała)

nieznany

Grodków

2 100,00 zł

210,00 zł

14

582-002/00052

Posypywarka Schmidt Ecos B60-36 DAT 450

2001

Grodków

15 750,00 zł

1575,00 zł

15

582-002/00051

Posypywarka Schmidt Ecos B60-36 DAT 450

2001

Grodków

15 000,00 zł

1500,00 zł

16

582-002/00069

Posypywarka Schmidt Ecos B60-36 DAT 450

2003

Grodków

17 250,00 zł

1725,00 zł

17

582-002/00071

Posypywarka Schmidt Ecos B60-36 DAT 450

2003

Grodków

17 250,00 zł

1725,00 zł

18

582-002/00070

Posypywarka Schmidt Ecos B60-36 DAT 450

2003

Grodków

18 750,00 zł

1875,00 zł

19

582-002/00053

Posypywarka Schmidt Ecos B60-36 DAT 450

2003

Grodków

18 750,00 zł

1875,00 zł

20

582-002/00100

Posypywarka Dobrowolski Solka D

2005

Grodków

15 750,00 zł

1575,00 zł

21

582-002/00101

Posypywarka Dobrowolski Solka D

2005

Grodków

15 750,00 zł

1575,00 zł

22

582-002/00099

Posypywarka Dobrowolski Solka D

2005

Grodków

15 750,00 zł

1575,00 zł

23

582-002/00072

Posypywarka Schmidt Ecos B60-36

2003

Głubczyce

18 000,00 zł

1800,00 zł

24

582-002/00105

Posypywarka Dobrowolski Krokus

2007

Głubczyce

19 500,00 zł

1950,00 zł

25

582-002/00055

Pług odśnieżny ACOMETIS POLSKA AC-W30

2001

Głubczyce

3 675,00 zł

367,50 zł

26

582-002/00087

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2-2700

2004

Głubczyce

4 875,00 zł

487,50 zł

27

582-002/00076

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2

2003

Głubczyce

5 625,00 zł

562,50 zł

28

582-002/00074

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2

2003

Głubczyce

4 725,00 zł

472,50 zł

29

582-002/00054

Pług odśnieżny ACOMETIS POLSKA AC-W30

2001

Nowa Cerekiew

3 000,00 zł

300,00 zł

30

582-002/00075

Pług odśnieżny  Dobrowolski TM2

2003

Nowa Cerekiew

4 875,00 zł

487,50 zł

31

582-002/00058

Pług odśnieżny ACOMETIS  AC-W30

2001

Olesno

3 150,00 zł

315,00 zł

32

582-002/00059

Pług odśnieżny ACOMETIS  AC-W30

2001

Olesno

3 150,00 zł

315,00 zł

33

582-002/00080

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2

2003

Olesno

4 875,00 zł

487,50  zł

34

582-002/00081

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2

2003

Olesno

4 875,00 zł

487,50 zł

35

582-002/00082

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2

2003

Olesno

4 725,00 zł

472,50 zł

36

582-002/00085

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2

2004

Olesno

5 250,00 zł

525,00 zł

37

582-002/00089

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2-27

2005

Olesno

5 250,00 zł

525,00 zł

38

582-002/00090

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2-2700

2005

Olesno

5 550,00 zł

555,00 zł

39

582-002/00091

Pług odśnieżny Dobrowolski TM2-2700

2005

Olesno

5 925,00 zł

592,50 zł

40

582-002/00073

Posypywarka Schmidt Ecos B60-36 DAT

2003

Olesno

18 000,00 zł

1800,00 zł

41

582-002/00106

Posypywarka Dobrowolska Krokus

2007

Olesno

15 000,00 zł

1500,00 zł

 

Tabela nr 2 – Wykaz samochodów osobowych i ciężarowych

 

Lp.

Nr inwentarzowy

Nazwa i rodzaj samochodu

Rok produkcji

Przebieg [km]

Miejsce oględzin

Cena wywoławcza

Wadium

1

742-000/00056

FS LUBLIN OGL L588 samochód ciężarowy

2003

302 461

Głubczyce

2 700,00 zł

270,00 zł

2

742-000/00055

FS LUBLIN OGL L088 samochód ciężarowy

2003

260 901

Głubczyce

2 800,00 zł

280,00 zł

3

742-000/00057

Daewoo Matiz SUPA OGL N167 samochód ciężarowy

2003

185 574

Głubczyce

2 600,00 zł

260,00 zł

4

742-000/00052

FS LUBLIN OB  06076 samochód ciężarowy

2001

225 113

Grodków

2 300,00 zł

230,00 zł

5

741-000/00043

Daewoo Matiz OB  02086 samochód osobowy

2000

290 968

Grodków

1 250,00 zł

125,00 zł

6

741-000/00044

Daewoo Matiz OOL A537 samochód osobowy

2000

274 746

Olesno

1 400,00 zł

140,00 zł

 

 

1. Sprzedający oświadcza, że ww. osprzęt pojazdu (Tabela nr 1) oraz samochody osobowe i ciężarowe (Tabela nr 2) stanowią jego własność, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego są przedmiotem, nie stanowią również przedmiotu zabezpieczenia.

2. Osprzęt pojazdu oraz samochody osobowe i ciężarowe można oglądać i zapoznać się z ich stanem technicznym w jednym z Oddziałów Terenowych Sprzedającego wg powyższych wykazów,

w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15.00, od dnia 18.10.2016 r. do dnia 03.11.2016 r. po uprzednim umówieniu telefonicznym 77 459 18 63.

3. Cena wywoławcza za osprzęt pojazdu oraz samochody osobowe i ciężarowe wynosi cena

wg Tabeli nr 1 i Tabela nr 2.

4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu PLN) w wysokości wg Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2, które należy wpłacić w terminie do dnia 02.11.2016 r. , tj. przed upływem składania ofert. Wadium w odpowiedniej kwocie należy wpłacić na konto sprzedającego nr: 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581, tytuł przelewu „wadium-sprzedaż używanego osprzętu pojazdu lub/oraz samochodu osobowego lub/oraz ciężarowego……………………… (wpisać dane z tabeli nr 1 i/lub nr 2 tj.: nr inwentarzowy)
  2. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia.
  3. Wadia złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostaną zwrócone na konta bankowe wskazane w ofertach w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, unieważnienia przetargu lub uznania przez Komisję Przetargową oferty za odrzuconą.
  4. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

5. Oferty na zakup osprzętu pojazdu, wymienionych w Tabeli nr 1 lub/oraz samochody osobowe i ciężarowe, wymienione w Tabeli nr 2należy złożyć w Kancelarii w siedzibie Sprzedającego tj. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, pokój nr 10, w terminie do dnia 03.11.2016r. do godz.10.00.

6. Druk formularza ofertowego wraz z wymaganymi oświadczeniami dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich http://bip.zdw.opole.pl (w zakładce sprzedaż).

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta na sprzedaż używanego osprzętu pojazdu lub/oraz na sprzedaż samochodu osobowego i ciężarowego – nie otwierać przed dniem 03.11.2016 r. do godziny 10.15”.
  2.  Oferta pisemna powinna zawierać:

- dane Oferenta – w przypadku osób fizycznych: nazwisko, imię, adres zamieszkania/zameldowania, nr telefonu, e-mail, pesel;

- natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek: nazwę, adres siedziby, nr telefonu, e-mail oraz wypis z właściwego rejestru KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione,

- parafowany wzór umowy

- wypełniony formularz „Oferta”

  • oferowaną cenę – nie niższą od ceny wywoławczej oraz warunki jej zapłaty,
  • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym kupowanego osprzętu pojazdu lub/oraz samochodu osobowego lub/oraz ciężarowego i z tytułu ewentualnych ukrytych wad  nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  • oświadczenie Oferenta, że są mu znane niniejsze warunki postępowania przetargowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • podpis Oferenta lub osoby upełnomocnionej do reprezentowania Oferenta,

- dokument potwierdzający wniesienie wadium oferenta,

- oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 03.11.2016 r. o godz. 10.15 w siedzibie Sprzedającego, tj. Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127.

8. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium; zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza; nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w formularzu oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

9. Komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

10. Nabywcą zostanie osoba, która zaproponuje najwyższą cenę za osprzęt pojazdu lub/oraz za samochód osobowy lub/i samochód ciężarowy.

11. W przypadku gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie, sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów.

12. Minimalne postępowanie w przypadku ewentualnej aukcji dla ww. osprzętu pojazdu lub/oraz dla samochodu osobowego lub/i samochodu ciężarowego wyniesie 100 PLN. Zaoferowana cena przestanie wiązać licytanta gdy inny licytant zaoferuje cenę wyższą.

13. O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy, byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt.7, ustnie.

14. O wyborze oferty najkorzystniejszej Oferenci zostaną powiadomienie pisemnie.

15. Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy.

- umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

- nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcie umowy sprzedaż na podstawie wystawionego rachunku.

- sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT

- wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, w godzinach pracy Sprzedającego, gdy Oferent, którego oferta została wybrana lub Licytant zapłaci należność za przedmiot sprzedaży, przelewem na konto bankowe Sprzedającego wskazane na rachunku.

16. Wszelkie koszty transakcji związane ze sprzedażą osprzętu pojazdu lub/oraz samochodu osobowego lub/i samochodu ciężarowego obciążają w całości Kupującego (koszty opłat publicznoprawnych, w tym opłat podatkowych i administracyjny).

17. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

18. Osobą upoważnioną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu do kontaktowania się z oferentami oraz ustalenia terminu oględzin jest Pani Patrycja Ceranka-Popów, tel. 774591863, email: od poniedziałku do piątku  w godz. 7:00- 15:00

 

 

 

Załączniki:

1) wzór oferty – Załącznik nr 1

2) oświadczenie – Załącznik nr 2

3) projekt umowy – Załącznik nr 3

DOCXZałącznik nr 1.docx
DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 3.docx
 

4) zdjęcia osprzętu pojazdu oraz samochodów osobowych i ciężarowych

ZIPGłubczyce.zip
ZIPGrodków.zip
ZIPOlesno.zip

 

ZIPLublin_OB06076.zip
ZIPLubliny_OGLL088, OGLL588.zip
ZIPMatiz_OB02086.zip
ZIPMatiz_OGLN167.zip
ZIPMatiz_OOLA537.zip