Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ETAP 2. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO-

Strona archiwalna

 

Dnia 19.10.2016 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF08ZP-2.pdf

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w poniższym linku:

ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ETAP 2. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU


Dnia 10.11.2016 r. zamieszczono pismo z informacją o unieważnieniu postępowania.


Załączniki:
1. Pismo z unieważnieniem postępowania:

PDF08unieważwww.pdf