Przejdź do treści strony WCAG

starszy referent w Wydziale Budowy

Strona archiwalna

 

 

Załącznik nr 7

 

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

 

Starszy Referent

(określenie stanowiska)

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu wybraną kandydatką do zatrudnienia jest Pani Anna Skopowska zamieszkała w Opolu.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatka najpełniej odpowiadała profilowi określonemu na tym stanowisku pracy.