Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na 24 m-ce w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., w zakresie OC, NNW, ASS oraz AC_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na 24 m-ce w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., w zakresie OC, NNW, ASS oraz AC” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO HESTIA S.A.
Ul. Hestii 1
81-731 Sopot

za cenę: 139.805,00 PLN brutto.
 
Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w 
kryteriach oceny ofert 200,00 punktów, w tym:
- 100,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 100,00 punktów w kryterium ,,klauzule dodatkowe”.

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty złożone przez wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 2 –  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa – Oddział Opole, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole  otrzymała 183,68 punktów, w tym:
- 88,94 punktów w kryterium „cena”,
- 94,74 punktów w kryterium ,,klauzule dodatkowe”.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 07.12.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w poniższym linku:

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA 24 M-CE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R., W ZAKRESIE OC, NNW, ASS ORAZ AC

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-12-2016
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  07-12-2016 11:47
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  20-12-2016 09:30
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1058
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl