Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA-

Strona archiwalna

 

Dnia 09.12.2016 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF11ZP-2_ue.pdf

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w poniższym linku:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dnia 12.01.2017 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.


Załączniki:
1. Pismo z ogłoszeniem wyników i unieważnieniem postępowania:

PDF11ogłwynwww.pdf