Przejdź do treści strony WCAG

ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU – W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 10 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.12.2016 r. pod numerem 368597-2016.
 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf
PDFNaprawa i przeglądy śr transportu - SIWZ.pdf
DOCNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 1 - formularz oferty.doc

XLSNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 2a - formularz cenowy Opole-Zad 1.xls
XLSNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 2b - formularz cenowy OT Olesno-Zad 2.xls
XLSNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 2c - formularz cenowy OT Grodków-Zad 3.xls
XLSNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 2d - formularz cenowy OT Głubczyce-Zad 4.xls

DOCXNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 3 - ośw.-przesłanki wykluczenia.docx
DOCXNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 4 - spełnienie warunków.docx
DOCNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 5 - oświadczenie-grupa kapitałowa.doc
DOCNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 6 - wzór zobowiązania.doc
PDFNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 7 - projekt umowy.pdf
PDFNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 8 - wykaz środków transportowych.pdf
DOCNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 9 - wykaz osób.doc
DOCNaprawa i przeglądy śr transportu - Zał. nr 10 -wykaz narzędzi.doc