Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ETAP 2. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO_-

Strona archiwalna

 

Dnia 21.12.2016 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF10ZP-2.pdf

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w poniższym linku:

ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ETAP 2. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO_


INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 03.02.2017 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF10ogłwynwww.pdf