Przejdź do treści strony WCAG

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych z podziałem na zadania

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1
   ofertę nr 3 złożoną przez:

   TOP SERVICE Irena Wilczewska
    ul. Oleska 121
    45-231 Opole

   za cenę: 119.962,10 PLN brutto.
 
        Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w 
    kryteriach oceny ofert 100,00 punktów.
 

- na zadanie nr 2
   ofertę nr 2 złożoną przez:

   Jan Raszka RAJAN A.U.H.
   ul. Dworska 2/2
   45-752 Opole

   za cenę: 33.585,40 PLN brutto.

      Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w   
   kryteriach oceny ofert 100,00 punktów.


- na zadanie nr 3
  ofertę nr 1 złożoną przez:

   SKAREM Sp. z o.o.
   ul. 1 Sierpnia 24
   37-450 Stalowa Wola

   za cenę: 40.147,20 PLN brutto.

        Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
    kryteriach oceny ofert 100,00 punktów.

        Podpisanie umów z wybranymi wykonawcami nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


 Pozostałe oferty złożone przez wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

Na zadania nr 1:
1) Oferta nr 2 Jan Raszka RAJAN A.U.H., ul. Dworska 2/2, 45-752 Opole otrzymała 89,68 punktów
2) Oferta nr 4CLEAN SERVICE Piotr Riedel, ul. Stawowa 16, 48-200 Łącznik otrzymała 78,43 punktów

Na zadanie nr 2:
1) Oferta nr 3TOP SERVICE Irena Wilczewska, ul. Oleska 121, 45-231 Opole otrzymała 89,18 punktów
2) Oferta nr 4 - CLEAN SERVICE Piotr Riedel, ul. Stawowa 16, 48-200 Łącznik otrzymała 77,74 punktów

Na zadanie nr 3:
1) Oferta nr 2 - Jan Raszka RAJAN A.U.H., ul. Dworska 2/2, 45-752 Opole otrzymała 96,54 punktów
2) Oferta nr 3 - TOP SERVICE Irena Wilczewska, ul. Oleska 121, 45-231 Opole otrzymała 70,38 punktów
3) Oferta nr 4 - CLEAN SERVICE Piotr Riedel, ul. Stawowa 16, 48-200 Łącznik  otrzymała 62,98 punktów

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 23.12.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania w trybie zapytania o cenę na "Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych z podziałem na zadania".

PDF20161223 informacja z otwarcia ofert.pdf