Przejdź do treści strony WCAG

WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.01.2017 r. pod numerem 16794-2017.


UWAGA NR 1:

Poniżej umieszcza się w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.02.2017 r. pod numerem 17606-2017.

Załączniki:

PDFWycinka drzew - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFWycinka drzew - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFWycinka drzew - SIWZ.pdf
DOCWycinka drzew - zał nr 01 - formularz oferty.doc
DOCXWycinka drzew - zał nr 02a - formularz cenowy - zad nr 1.docx
DOCXWycinka drzew - zał nr 02b - formularz cenowy - zad nr 2.docx
DOCXWycinka drzew - zał nr 02c - formularz cenowy - zad nr 3.docx
DOCWycinka drzew - zał nr 03 - oświadczenie - brak podstaw wykl..doc
DOCWycinka drzew - zał nr 04 - oświadczenie - spełnienie war..doc
DOCWycinka drzew - zał nr 05 - oświadczenie - lista podmiotów.doc
DOCWycinka drzew - zał nr 06 - zobowiązanie podm. trzeciego.doc
PDFWycinka drzew - zał nr 07 - projekt umowy.pdf
PDFWycinka drzew - zał nr 08 - wykaz drzew objętych wycinką.pdf
DOCWycinka drzew - zał nr 09 - wykaz usług.doc
DOCWycinka drzew - zał nr 10 - wykaz potencjału technicznego.doc
DOCXWycinka drzew - zał nr 11 - oświadczenie o zatrudnieniu.docx