Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 

     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wycinkę drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki z podziałem na zadania”, przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego,  wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1

   ofertę nr 3 złożoną przez:

   P.H.U. „ADT” Adam Dygudaj
   Pacanów 16
   42-140 Panki

   za cenę: 119 160,72 PLN brutto.
 
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w 
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

- na zadanie nr 2

   ofertę nr 1 złożoną przez:

   Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ALIA Agnieszka Grabowska
   Łany, ul. Śródleśna 1
   55-002 Kamieniec Wrocławski

   za cenę: 86 896,80 PLN brutto.
  
      Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w   
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

 

- na zadanie nr 3

   ofertę nr 2 złożoną przez:

   Zakład Handlowy Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców A. Jędras
   Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a
   46-380 Dobrodzień

   za cenę: 40 759,20 PLN brutto.
  

    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.


       Podpisanie umów z  wybranymi wykonawcami, na zadanie nr 1,2 i 3, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


 Pozostałe oferty złożone przez wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

Na zadanie nr 1

      Oferta nr 6Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne WER Sp. z o.o.,  
      Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Ozimek
otrzymała 91,50 punktów, w tym:
            - 51,50 punktów w kryterium ,,cena”,
            - 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

Na zadanie nr 2

     1) Oferta nr 5„Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022
          Luboszyce
otrzymała 88,59 punktów, w tym:
         - 48,59 punktów w kryterium ,,cena”,
         - 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

     2) Oferta nr 6Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne WER
         Sp. z o.o., Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Ozimek
otrzymała 77,33 punktów, w tym:
         - 37,33 punktów w kryterium ,,cena”,
         - 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

Na zadanie nr 3

    1) Oferta nr 4P.H.U. „ADT” Adam Dygudaj, Pacanów 16, 42-140 Panki otrzymała  93,68 punktów, w tym:
        - 53,68 punktów w kryterium ,,cena”,
        - 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

    2) Oferta nr 6Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne WER Sp. z o.o.Schodnia,

        ul. Ks. P. Gołąba 21,  46-040   Ozimek otrzymała 89,39 punktów, w tym:
       - 49,39 punktów w kryterium ,,cena”,
       - 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dnia 08.02.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku).

WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-02-2017
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  08-02-2017 14:05
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  17-02-2017 11:32
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1179
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl