Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 Z OBIEKTEM MOSTOWYM W MIEJSCOWOŚCI KOLONOWSKIE

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.02.2017 r. pod numerem 25210-2017.

UWAGA NR 1:
W dniu 20.02.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu:
1. Pismo z odpowiedzią na pytanie zadane przez Wykonawcę oraz informacją o zmianach w projekcie umowy.
2. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 07 - Projekt Umowy (jednocześnie usunięto ze strony internetowej stary, nieaktualny projekt umowy).

UWAGA NR 2:

W dniu 23.02.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z odpowiedziami na pytania zadanymi przez Wykonawcę.

UWAGA NR 3:

W dniu 24.02.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z odpowiedziami na pytania zadanymi przez Wykonawcę.

UWAGA NR 4:
W dniu 28.02.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu:
1. Pismo z odpowiedziami na pytania zadane przez Wykonawcę, informacją o zmianach, informacją o dodaniu nowych-obowiązujących załączników, informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP.
3. Zmienioną i obowiązującą stronę nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zmienioną i obowiązującą stronę nr 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zmienioną i obowiązującą stronę nr 23 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 02a – kosztorys ofertowy (stary, nieaktualny usunięto ze strony internetowej).
7. Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 02b – przedmiar (stary, nieaktualny usunięto ze strony internetowej).
8. Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 07 – projekt umowy (stary, nieaktualny - dodany w dniu 20.02.2017r. usunięto ze strony internetowej).
9. Nowy i obowiązujący załącznik - projekt docelowej organizacji ruchu.

Mając na uwadze wprowadzone zmiany zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 06.03.2017r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.03.2017r. o godz. 10:15.

UWAGA NR 5:
W dniu 01.03.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu:
1. Pismo z informacją o zmianach w projekcie umowy.
2. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 07 - Projekt Umowy (jednocześnie usunięto ze strony internetowej stary, nieaktualny projekt umowy).

Załączniki:

PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - NOWY projekt umowy 01.03.2017r..pdf
PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - pismo ze zm. um. 01.03.2017r..pdf
 

ZIPDW463_Stała organizacja ruchu proj.zip
PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - obowiązująca str. nr 11 SIWZ 28.02.2017r..pdf
PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - obowiązująca str. nr 2 SIWZ 28.02.2017r..pdf
PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - obowiązująca str. nr 23 SIWZ 28.02.2017r..pdf
PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - ogłoszenie o zmianie ogł. 28.02.2017r..pdf
PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - pismo ze zm. i odp. 28.02.2017r..pdf
XLSRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy NOWY 28.02.2017r..xls
PDFRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 02b - przedmiar NOWY 28.02.2017r..pdf

 

PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - pismo z odp. 24.02.2017r..pdf
 

PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - pismo z odp. 23.02.2017r..pdf
 

PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - pismo ze zm. um. i odp. 20.02.2017r..pdf

 

PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - SIWZ.pdf
DOCRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 01 - formularz oferty.doc

XLSRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy zbiorczy.xls

DOCRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 03 - ośw. o braku podstaw do wykl..doc
DOCRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 04 - ośw. o spełnieniu war. udziału.doc
DOCRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc

DOCRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 08 - wykaz robót.doc
DOCRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 10 - wykaz potencjału techn..doc
PDFRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 11 - ST.pdf
ZIPRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 12 - dok. proj cz. 1.zip
ZIPRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 12 - dok. proj cz. 2.1.zip
ZIPRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 12 - dok. proj cz. 2.2.zip
ZIPRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 12 - dok. proj cz. 3.zip
ZIPRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 12 - dok. proj cz. 4.zip
ZIPRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 12 - dok. proj cz. 5.zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2017
  przez: Paweł Kłonowski
 • opublikowano:
  14-02-2017 14:39
  przez: Paweł Kłonowski
 • zmodyfikowano:
  01-03-2017 13:16
  przez: Paweł Kłonowski
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 2446
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl