Przejdź do treści strony WCAG

Pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 6 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.02.2017 r. pod numerem 27869-2017.

UWAGA NR 1:

W dniu 20.02.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierające informacje o dokonanej zmianie w SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.02.2017 r. pod numerem 28325-2017.
Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu nową i obowiązującą stronę nr 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Załączniki:

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFpismo do wszystkich pobierających siwz.pdf
PDFnowa i obowiązująca strona nr 9 SIWZ.pdf

PDFOczyszczenie pozimowe - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOczyszczenie pozimowe - SIWZ.pdf
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. 1 - formularz oferty.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2a - form. cenowy zad. 1.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2b - form. cenowy zad. 2.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2c - form. cenowy zad. 3.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2d - form. cenowy zad. 4.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2e - form. cenowy zad. 5.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2f - form. cenowy zad. 6.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2g - form. cenowy zad. 7.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2h - form. cenowy zad. 8.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2i - form. cenowy zad. 9.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2j - form. cenowy zad. 10.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2k - form. cenowy zad. 11.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2l - form. cenowy zad. 12.doc
DOCOczyszczenie pozimowe zał. nr 2m - form. cenowy zad. 13.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2n - form. cenowy zad. 14.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 2o - form. cenowy zad. 15.doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 3 - ośw. o braku podstaw do wykl..doc
DOCOczyszczenie pozimowe Zał. nr 4 - lista podmiotów.doc
PDFOczyszczenie pozimowe Zał. nr 5 - projekt umowy.pdf
PDFOczyszczenie pozimowe Zał. nr 6 - wykaz dróg i wpustów.pdf