Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2017-2018 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.03.2017 r. pod numerem 38107-2017.

UWAGA NR 1

W dniu 14.03.2017 r. zamieszczono pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierające odpowiedzi na pytania oraz informujące o wprowadzonej zmianie w projekcie umowy.

Zamawiający informuje, że zamieścił poniżej nowy i obowiązujący projekt umowy, pn. "Remonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 10-projekt umowy_dodano 14.03.2017" oraz usunął ze strony stary i nieaktualny projekt umowy.

Załączniki:

PDFpismo do wyszystkich pobierających SIWZ_dodano 14.03.2017.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 10 - projekt umowy_dodano 14.03.2017.pdf

PDFRemonty nawierzchni 2017-2018 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2017-2018 - SIWZ.pdf
DOCRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 02a - kosztorys ofertowy OT Głubczyce.xlsx
XLSXRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 02b - kosztorys ofertowy OT Grodków.xlsx
XLSXRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 02c - kosztorys ofertowy OT Olesno.xlsx
DOCRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 03 - oświadczenie-brak podstaw wykl.doc
DOCRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 04 - oświadczenie-spełnienie war..doc
DOCRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 06 - wzór zobowiązania.doc
DOCRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 07 - wykaz robót.doc
DOCRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 08a - wykaz osób.doc
DOCRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 08b - wykaz osób.doc
DOCRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 09a - wykaz sprzętu.doc
DOCRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 09b - wykaz sprzętu.doc
PDFRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 11 - spec. remonty wg WT-2010.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 11 - spec. techn. na frezowanie.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 11 - spec. techn. ogólna.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 11 - spec. techn. przebudowa przełomów.pdf
DOCXRemonty nawierzchni 2017-2018 - zał nr 12 - oświadczenie o zatrudnieniu.docx