Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

DOSTAWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BRD DLA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH I GRUPY INTERWENCYJNEJ W 2017 ROKU

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.03.2017 r. pod numerem 49292-2017.


Uwaga!
Dnia 24.03.2017 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nowy formularz oferty i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Przedłużono termin składania ofert na dzień 03.04.2017 r. do godz. 10:00.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.03.2017 r. pod numerem 50804 - 2017.

1. Pismo ze zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF09zmspec.pdf

2. Nowy formularz oferty:

DOC1_09oferta_n.doc

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_09ogłozmogłwww.pdf


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_09ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_09specwww.pdf

3. Formularz oferty:

-

4. Formularz cenowy:

XLSX2_09formcen.xlsx

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_09ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_09ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_09listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_09wzórzobow.doc

9. Wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7_09wykdost.doc

10. Projekt umowy:

PDF8_09projum.pdf

11. Specyfikacje techniczne:

ZIP9_09spectech.zip

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-03-2017
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  22-03-2017 14:17
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  24-03-2017 10:51
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 860
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl