Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU OD KM 5+954 DO KM 6+950 W M. RACŁAWICE ŚLĄSKIE

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 07.04.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12.04.2017 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.04.2017 r. pod numerem 64447-2017.

UWAGA NR 1:
W dniu 11.05.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców wraz z wprowadzonymi zmianami oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian poniższe załączniki:
1. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 02a – Kosztorys ofertowy.
2. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 02b – Przedmiar robót.
3. Projekt Budowlany branży mostowej
4. Decyzja środowiskowa
5. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 07 - Projekt Umowy.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 12.04.2017 r.stare, nieaktualne załączniki:
,,Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy.xls".
,,Zał. nr 02b - przedmiar robót.zip",
,,Zał. nr 07  - Projekt umowy Racławice Śląskie.pdf".

 

 

Załączniki:

PDF1. Pismo z odp. na pyt. 1 - Racławice Śląskie dodane 11.05.2017r.pdf
XLS2. Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy dodany 11.05.2017r.xls
ZIP3. Zał. nr 2b - przedmiar robót dodany 11.05.2017r.zip
ZIP4. RSM Proj. Budowlany most dodany 11.05.2017r.zip
ZIP5. Decyzja środowiskowa dodana 11.05.2017r.zip
PDF6. Zał. nr 07 - Projekt umowy dodany 11.05.2017r.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu DzUUE.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu-BZP.pdf
PDFOgłoszenie zmian-sprostowanie DzUUE.pdf
PDFSpecyfiakcja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc


ZIPZał. nr 03 - JEDZ-ESPD.zip
PDFZał. nr 04 - instrukcja Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.pdf
PDFZał. nr 04a - instrukcja elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ-ESPD.pdf
DOCZał. nr 05 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZał. nr 06 - ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc

DOCZał. nr 08 - wykaz robót.doc
DOCZał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 10 - wykaz potencjału techn..doc
ZIPZał. nr 11 - STWiORB.zip
ZIPZał. nr 12 - Dokumentacja projektowa-PB.zip
ZIPZał. nr 12 - Dokumentacja projektowa-PW.zip
ZIPZał. nr 12 - Dokumentacja projektowa-RSM cz. 1.zip
ZIPZał. nr 12 - Dokumentacja projektowa-RSM cz. 2.zip
ZIPZał. nr 12 - Dokumentacja projektowa-RSM cz. 3.zip
ZIPZał. nr 12 - Dokumentacja projektowa-RSM cz. 4.zip
ZIPZał. nr 12 - Dokumentacja projektowa-uzgodnienia.zip