Przejdź do treści strony WCAG

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce”

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 21 oraz ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 14.04.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.04.2017 r. pod numerem 68584-2017.

UWAGA:

W dniu 20.04.2017 r. przekazano  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

UWAGA nr 1:

W dniu 26.04.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu: pismo informacją o zmianie załącznika oraz nowy, poprawiony i obowiązujący załącznik nr 3 - JEDZ espd-request.zip (stary, nieaktualny usunięto ze ztrony internetowej).

Załączniki:

PDFProjekt KKoźle-Brzeźce - pismo ze zmianą - 26.04.2017r..pdf
ZIPProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 03 - JEDZ espd-request 26.04.2017.zip
 

PDFProjekt KKoźle-Brzeźce - sprostowanie do ogł. UE.pdf

PDFProjekt KKoźle-Brzeźce - ogłoszenie opublikowane w UE.pdf
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce - ogłoszenie zamieszczone BZP.pdf
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce - SIWZ.pdf
DOCProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 01a - kryterium oceny ofert.doc
XLSProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 02 - formularz cenowy.xls

PDFProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 04 - instrukcja JEDZ.pdf
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 04a - instrukcja elektron. narzędzie do wypełn. JEDZ-ESPD.pdf
DOCProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 05 - oświadczenie o przynależności do gr kapit.doc
DOCProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 06 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 07 - projekt umowy.pdf
DOCProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 08 - wykaz usług.doc
DOCProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCXProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 10 - oświadczenie o zatrudnieniu.docx
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 11 - harmonogram.pdf
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 12 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 13 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 15 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 16 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 17 - parametry odwiertów.pdf
ATHProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 18 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 19 - oświadczenie projektanta.pdf
PDFProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 20 - protokół_przek. dok. powyk.pdf
PNGProjekt KKoźle-Brzeźce Zał. nr 21 - mapa.png