Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 W MIEJSCOWOŚCI POGÓRZE

Strona archiwalna

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W dniu 02.06.2017 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z unieważnieniem postępowania:

Załącznik:

PDFPismo unieważniające postępowanie - do wszystkich pobierajacych specyfikacje istotnych warunków zamówienia.pdf
 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 21 oraz ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 26.04.2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.04.2017 r. pod numerem 76686-2017

 

UWAGA:

W dniu 22.05.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez wykonawcę oraz wynikające z udzielonej odpowiedzi i wprowadzone zmiany w projekcie umowy w poniższym załączniku:
1. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 07 - projekt umowy

PDFPismo do wszystkich pobierających siwz.pdf
PDFZał. nr 07 - zmieniony - projekt umowy dw 407 Pogórze.pdf
 

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 28.04.2017 r.stary, nieaktualny załącznik: Zał. nr 07 - projekt umowy
 

 

UWAGA:

W dniu 02.05.2017 r. przekazano  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie zmian - sprostowanie do ogłoszenia UE.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf
PDFSIWZ - Wykonanie projekt budowlano-wykonawczego dla zadania - Rozbudowa dw nr 407 w m. Pogórze.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCZał. nr 01a - kryterium oceny ofert.doc
XLSZał. nr 02 - formularz cenowy dw 407 Pogórze.xls
ZIPZał. nr 03 - JEDZ espd-request.zip
PDFZał. nr 04 - instrukcja Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.pdf
PDFZał. nr 04a - instrukcja elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ-ESPD.pdf
DOCZał. nr 05 - oświadczenie o przynależności do gr kapit.doc
DOCZał. nr 06 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc

 

DOCZał. nr 08 - wykaz usług.doc
DOCZał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCXZał. nr 10 - oświadczenie o zatrudnieniu.docx
PDFZał. nr 11 - harmonogram DW 407.pdf
PDFZał. nr 12 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFZał. nr 13 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFZał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 15 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 16 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
PDFZał. nr 17 - parametry odwiertów Pogórze DW 407.pdf
ATHZał. nr 18 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFZał. nr 19 - załącznik nr 2 do Umowy.pdf
PDFZał. nr 20 - protokół przekazania.pdf
ZIPZał. nr 21 - mapa.zip