Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 451 W M. NAMYSŁÓW Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW DO STREF EKONOMICZNYCH - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 12.06.2017 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Załącznik:

PDFWyniki - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 09.05.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFZP 2 - zestawienie ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 451 W M. NAMYSŁÓW Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW DO STREF EKONOMICZNYCH

Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2017
  przez: Sylwia Popczyk
 • opublikowano:
  09-05-2017 12:51
  przez: Sylwia Popczyk
 • zmodyfikowano:
  12-06-2017 12:39
  przez: Sylwia Popczyk
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1356
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl