Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 13. Rozbudowa DW 426 w km 21+346,50 - 22+151,86 wraz z budową ronda na łącznicy autostradowej i budową drogi gminnej.

Strona archiwalna

 

                                  

                                INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 30.06.2017 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa DW 426 wraz z budową ronda.pdf"

Załącznik:  

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa DW 426 wraz z budową ronda.pdf
 

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 15.05.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP 13. ROZBUDOWA DW 426 W KM 21+346,50 - 22+151,86 WRAZ Z BUDOWĄ RONDA NA ŁĄCZNICY AUTOSTRADOWEJ I BUDOWĄ DROGI GMINNEJ

Metryczka
 • wytworzono:
  15-05-2017
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  15-05-2017 12:02
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  30-06-2017 13:36
  przez: Jarosław Sołtysek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1463
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl