Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 401 W M. PRZYLESIE W KM 8+716,93 - 11+141,00

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 16.05.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19.05.2017 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczono je poniżej w załączeniu.
W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.05.2017 r. pod numerem 509714-N-2017 z dnia 19-05-2017 r.

 

UWAGA NR 1:
W dniu 13.06.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców oraz wynikający z udzielonych odpowiedzi poniższy załącznik:

- Dokumentacja geotechniczna

 

Załączniki:

PDF1. Pismo z odp. na pyt. 1 Przylesie dodane 13.06.2017r.pdf
ZIP2. Dokumentacja geotechniczna dodana 13.06.2017r.zip
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf
PDFOgłoszenie zmian - Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przylesie.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXZał. nr 02a - Kosztorys ofertowy Przylesie.xlsx
PDFZał. nr 02b - Przedmiar robót V5.pdf
ZIPZał. nr 03 - JEDZ-ESPD Przylesie.zip
PDFZał. nr 04 - instrukcja Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.pdf
PDFZał. nr 04a - instrukcja elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ-ESPD.pdf
DOCZał. nr 05 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZał. nr 06 - ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc
PDFZał. nr 07 - Projekt Umowy Przylesie.pdf
DOCZał. nr 08 - wykaz robót.doc
DOCZał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 10 - wykaz potencjału technicznego.doc
PDFZał. nr 11 - Specyfikacje Techniczne PRZYLESIEv2.pdf
ZIPZał. nr 12 - 1 Dok. projektowa Uzgodnienia Przylesie.zip
ZIPZał. nr 12 - 2 Dok. projektowa Organizacja ruchu.zip
ZIPZał. nr 12 - 3 Dok. projektowa Drogówka.zip
ZIPZał. nr 12 - 4 Dok. projektowa Energetyka.zip
ZIPZał. nr 12 - 5 Dok. projektowa Inżynieria.zip
ZIPZał. nr 12 - 6 Dok. projektowa Kanalizacja.zip
ZIPZał. nr 12 - 7 Dok. projektowa Projekt Zagospodarowania Terenu.zip
ZIPZał. nr 12 - 8 Dok. projektowaTeletechnika.zip
ZIPZał. nr 12 - 9 Dok. projektowa Wodociągi.zip