Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 419 W M. BRANICE OD KM 16+143,8 DO KM 13+270

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 25.05.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 30.05.2017 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczono je poniżej w załączeniu.
W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.05.2017 r. pod numerem 519289-N-2017 z dnia 30-05-2017 r.

 

UWAGA:

W dniu 06.06.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez wykonawcę:

PDFPismo - do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia.pdf
 

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf
PDFOgłoszenie zmian - sprostowanie.pdf
PDFSIWZ - Rozbudowa dw nr 419 w m. Branice od km 16+143,8 do km 13+270.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXZał. nr 02a - kosztorys ofertowy.xlsx
PDFZał. nr 02b - przedmiar.pdf
ZIPZał. nr 03 - JEDZ- espd-request Branice.zip
PDFZał. nr 04 - instrukcja - Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.pdf
PDFZał. nr 04a - instrukcja elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ-ESPD.pdf
DOCZał. nr 05 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZał. nr 06 - ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc
PDFZał. nr 07 - projekt umowy Branice.pdf
DOCZał. nr 08 - wykaz robót budowlanych.doc
DOCZał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 10 - wykaz potencjału technicznego.doc
PDFZał. nr 11 - Specyfikacje Techniczne - STWiORB Branice.pdf
ZIPZał. nr 12.1 - Uzgodnienia.zip
ZIPZał. nr 12.2 - Projekt wykonawczy cz. I.zip
ZIPZał. nr 12.2 - Projekt wykonawczy cz. II.zip
ZIPZał. nr 12.2 - Projekt wykonawczy cz. III.zip
ZIPZał. nr 12.3 - Organizacja ruchu.zip