Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 W M. KRAPKOWICE - UL. PRUDNICKA, W KM 17+142 - KM 17+392 WRAZ Z WYMIANĄ WARSTW BITUMICZNYCH NA ODCINKU 640 M NA POŁOWIE JEZDNI

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.06.2017 r. pod numerem 532696-N-2017.


Uwaga!
Dnia 29.06.2017 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania:

PDF22odppytwww.pdf


Załączniki:

PDFPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka - ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
PDFPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka - SIWZ.pdf
DOCPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka zał nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka zał nr 02a - kosztorys ofertowy.xlsx
PDFPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka zał nr 02b - przedmiar.pdf
DOCPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka zał nr 03 - oświadczenie - brak podstaw wykl..doc
DOCPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka zał nr 04 - oświadczenie - spełnienie war..doc
DOCPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka zał nr 05 - oświadczenie - lista podmiotów.doc
DOCPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka zał nr 06 - wzór zobowiązania.doc
PDFPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka zał nr 07 - projekt umowy.pdf
DOCPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka zał nr 08 - wykaz robót.doc
DOCPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka zał nr 09 - wykaz osób.doc
DOCPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka zał nr 10 - wykaz pot. techn..doc
ZIPPrzeb. chodnika DW 409 Krapkowice-Prudnicka zał nr 11 - specyfikacje techn.zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2017
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  19-06-2017 12:10
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 12:37
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1008
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl