Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 401 W M. PRZYLESIE W KM 8+716,93 - 11+141,00 - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 29.06.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Rozbudowa dr. woj. nr 401 w m. Przylesie.pdf

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 401 W M. PRZYLESIE W KM 8+716,93 - 11+141,00


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dnia 22.08.2017 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF06ogłwynwww.pdf