Przejdź do treści strony WCAG

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 - W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 8 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 01.08.2017 r.

 

UWAGA NR 1:
W dniu 01.09.2017. r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierające informację o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenia o nr 2017/S 147-303937) oraz sprostowanie przekazane UPUE w dniu 01.09.2017 r.

Załączniki:

PDFpismo do wszystkich pobierających siwz.pdf
PDFsprostowanie-ogłoszenie zmian lub dodatk. informacji DUUE.pdf
 

PDFDostawa soli - ogłoszenie o zamówieniu DUUE.pdf
PDFDostawa Soli - SIWZ.pdf
DOCDostawa soli - Zał nr 01 - formularz oferty.doc
DOCDostawa soli - Zał nr 02a - formularz cenowy - Zad 1.doc
DOCDostawa soli - Zał nr 02b - formularz cenowy - Zad 2.doc
DOCDostawa soli - Zał nr 02c - formularz cenowy - Zad 3.doc
ZIPDostawa soli - Zał nr 03 - JEDZ ESPD i PDF.zip
DOCDostawa soli - Zał nr 03a - Standardowy JEDZ.doc
PDFDostawa soli - Zał nr 04 - instrukcja JEDZ.pdf
PDFDostawa soli - Zał nr 04a - instrukcja elektr. narzędzie do wypełn. JEDZ-ESPD.pdf
DOCDostawa soli - Zał nr 05 - oświadczenie - lista podmiotów.doc
DOCDostawa soli - Zał nr 06 - wzór zobowiązania.doc
DOCDostawa soli - Zał nr 07 - wykaz dostaw.doc
PDFDostawa soli - Zał nr 08 - projekt umowy.pdf