Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Pełnienie nadzoru inw. dla inwestycji pn."Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 13. Rozbudowa DW 426 w km 21+346,50 - 22+151,86 wraz z budową ronda na łącznicy autostradowej i budową drogi gminnej" - z podziałem na zadania

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.08.2017 r.  pod numerem 565165-N-2017.

Załączniki:

PDFNadzór-DW 426 - ogłoszenie o zam..pdf
PDFNadzór-DW 426 - SIWZ.pdf
DOCNadzór-DW 426 - Zał nr 01 - formularz oferty.doc
XLSNadzór-DW 426 - Zał nr 02a - formularz cenowy - Zadanie 1.xls
XLSNadzór-DW 426 - Zał nr 02b - formularz cenowy - Zadanie 2.xls
XLSNadzór-DW 426 - Zał nr 02c - formularz cenowy - Zadanie 3.xls
DOCNadzór-DW 426 - Zał nr 03 - ośw. przesł. wykl.doc
DOCNadzór-DW 426 - Zał nr 04 - ośw. spełn. war..doc
DOCNadzór-DW 426 - Zał nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCNadzór-DW 426 - Zał nr 06 - wzór zobow..doc
DOCNadzór-DW 426 - Zał nr 07a-07c - wykaz usług.doc
DOCNadzór-DW 426 - Zał nr 08a-08c - wykaz osób.doc
PDFNadzór-DW 426 - Zał nr 09 - projekt umowy.pdf
PDFNadzór-DW 426 - Zał nr 10 - zakres czynn. i obow. nadzoru branż..pdf
PDFNadzór-DW 426 - Zał nr 11 - zadania Inż. Koordynatora.pdf
PDFNadzór-DW 426 - Zał nr 12 - przedmiar.pdf
ZIPNadzór-DW 426 - Zał nr 13 - dokumentacja.zip
ZIPNadzór-DW 426 - zał nr 14 - uzgodnienia.zip
PDFNadzór-DW 426 - Zał nr 15 - STWiORB.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2017
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  08-08-2017 11:05
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 904
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl