Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych" - z podziałem na zadania

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.08.2017 r.  pod numerem 566385-N-2017.

Załączniki:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZał. nr 0 1 - formularz oferty.doc
XLSZał. nr 02a - form cen zad. 1.xls
XLSZał. nr 02b - form cen zad. 2.xls
DOCZał. nr 03 - ośw. o braku podst. do wykluczenia z udziału w postępowaniu.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów należących do gr. kapitałowej.doc
DOCZał. nr 06 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz głównych usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat.doc
DOCZał. nr 08a-08b - wykaz osób.doc
PDFZał. nr 09 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 10 - zakres czynn. i obow. nadzoru.pdf
PDFZał. nr 11 - zadania Inzyniera Koordynatora.pdf
PDFZał. nr 12 - przedmiar.pdf
ZIPZał. nr 13 - dokumentacja proj. i uzgodnienia.zip
PDFZał. nr 14 - specyfikacje techniczne.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-08-2017
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  09-08-2017 13:41
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 683
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×