Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: " ROZBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 414 I 429 W MIEJSCOWOŚCI PRÓSZKÓW"

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 21 oraz ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 22.08.2017 r.

Jednocześnie informuje się, że w dniu 24.08.2017 r. przekazano  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.08.2017 r. pod numerem 576533-N-2017.

Załączniki:

PDFProjekt Prószków - ogłoszenie op. w DzUUE.pdf
PDFProjekt Prószków - ogłoszenie zam. w BZP.pdf
PDFProjekt Prószków - SIWZ.pdf
PDFProjekt Prószków - sprostowanie do ogł. op. w DzUUE.pdf
DOCProjekt Prószków Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCProjekt Prószków Zał. nr 01a - kryterium oceny ofert.doc
XLSProjekt Prószków Zał. nr 02 - formularz cenowy.xls
ZIPProjekt Prószków Zał. nr 03 - espd-request.zip
DOCProjekt Prószków Zał. nr 03a - oświadczenie JEDZ.doc
PDFProjekt Prószków Zał. nr 04 - instrukcja JEDZ.pdf
PDFProjekt Prószków Zał. nr 04a - instrukcja elektron. narzędzie do wypełn. JEDZ-ESPD.pdf
DOCProjekt Prószków Zał. nr 05 - ośw. o przynależności do gr kapit.doc
DOCProjekt Prószków Zał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
DOCProjekt Prószków Zał. nr 07 - projekt umowy.doc
DOCProjekt Prószków Zał. nr 08 - wykaz usług.doc
DOCProjekt Prószków Zał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCProjekt Prószków Zał. nr 10 - oświadczenie o zatrudnieniu.doc
XLSProjekt Prószków Zał. nr 11 - harmonogram.xls
PDFProjekt Prószków Zał. nr 12 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFProjekt Prószków Zał. nr 13 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFProjekt Prószków Zał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFProjekt Prószków Zał. nr 15 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFProjekt Prószków Zał. nr 16 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
PDFProjekt Prószków Zał. nr 17 - parametry odwiertów.pdf
ATHProjekt Prószków Zał. nr 18 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFProjekt Prószków Zał. nr 19 - ośw. projektanta - zał. do umowy.pdf
PDFProjekt Prószków Zał. nr 20 - protokół_przek.pdf
JPEGProjekt Prószków Zał. nr 21 - mapa 1.jpeg
JPEGProjekt Prószków Zał. nr 21 - mapa 2.jpeg