Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP 14. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 W M. MOSZNA W KM 0+026,43 DO KM 2+478,82

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 28.08.2017 r.
Ogłoszenie o sprostowaniu z informacjami, które stanowią jedną całość z ogłoszeniem o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 30.08.2017 r.


Uwaga!
Dnia 28.09.2017 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania 1 i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 oraz usunięto stary i dodano nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania 1 i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1:

PDF11odppyt1zmspec1www.pdf

2. Nowy kosztorys ofertowy 1:

XLS2_11kosztofn1.xls

3. Nowy przedmiar robót 1:

PDF2_11przedmrobn1.pdf


Uwaga!
Dnia 27.09.2017 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz usunięto stary i dodano nowy kosztorys ofertowy, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dodano dodatkową dokumentację projektową - geologiczną.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF11odppytzmspecwww.pdf

2. Nowy kosztorys ofertowy:

-

3. Nowy przedmiar robót:

-

4. Dodatkowa dokumentacja projektowa - geodezyjna:

ZIP11_11dokprojdod.zip

5. Nowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF12_11spectechn.pdf


Uwaga!
Z powodu problemów na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu dodano dnia 31.08.2017 r. pod numerem 578941-N-2017.


1. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_11ogłozamwwwBZP.pdf


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_11ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o sprostowaniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_11ogłozmogłwwwUPUE.pdf

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_11specwww.pdf

4. Formularz oferty:

DOC1_11oferta.doc

5. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

-
-

6. Oświadczenie własne wykonawcy - formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

1ZIP3_11jedz.zip

7. Dodatkowa wersja papierowa jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia:

DOC3a_11jedz.doc

8. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

PDF4_11instrwypjedz.pdf

9. Instrukcja - elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD:

PDF4a_11instrelektrnarzwypjedz.pdf

10. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_11listapodm.doc

11. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_11wzórzobow.doc

12. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_11wykrob.doc

13. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

DOC8_11wykos.doc

14. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_11wykpot.doc

15. Projekt umowy:

PDF10_11projum.pdf

16. Dokumentacja projektowa:

ZIP11_11dokproj1.zip
ZIP11_11dokproj2.zip

17. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

-