Przejdź do treści strony WCAG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W SEZONACH ZIMOWYCH 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 30.08.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 01.09.2017 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczono je poniżej w załączeniu.
W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

 


Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.pdf
PDFOgłoszenie zmian - Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCZał nr 01 - Formularz oferty.doc
DOCZał. nr 02a - Formularz cenowy Zad. nr 1 Kędzierzyn-Koźle.doc
DOCZał. nr 02b - Formularz cenowy Zad. nr 2 Głubczyce.doc
DOCZał. nr 02c - Formularz cenowy Zad. nr 3 Krapkowice.doc
DOCXZał. nr 02d - Formularz cenowy Zad. nr 4 Grodków.docx
DOCXZał. nr 02e - Formularz cenowy Zad. nr 5 Nysa.docx
DOCXZał. nr 02f - Formularz cenowy Zad. nr 6 Opole.docx
DOCZał. nr 02g - Formularz cenowy Zad. nr 7 Pokój.doc
DOCZał. nr 02h - Formularz cenowy Zad. nr 8 Olesno.doc
DOCZał. nr 02i - Formularz cenowy Zad. nr 9 Strzelce Opolskie.doc
ZIPZał. nr 03 - JEDZ-ESP Zima.zip
DOCZał. nr 03a - Standardowy Formularz JEDZ.doc
PDFZał. nr 04 - Instrukcja Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.pdf
PDFZał. nr 04a - Instrukcja elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ-ESPD.pdf
DOCZał. nr 05 - Ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc
DOCZał. nr 06 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz osób.doc
DOCZał. nr 08a- Wykaz potencjału techn. Zad. nr 1 Kędzierzyn-Koźle.doc
DOCZał. nr 08b - Wykaz potencjału techn. Zad. nr 2 Głubczyce.doc
DOCZał. nr 08c - Wykaz potencjału techn. Zad. nr 3 Krapkowice.doc
DOCZał. nr 08d- Wykaz potencjału techn. Zad. nr 4 Grodków.doc
DOCZał. nr 08e- Wykaz potencjału techn. Zad. nr 5 Nysa.doc
DOCZał. nr 08f- Wykaz potencjału techn. Zad. nr 6 Opole.doc
DOCZał. nr 08g- Wykaz potencjału techn. Zad. nr 7 Pokój.doc
DOCZał. nr 08h- Wykaz potencjału techn. Zad. nr 8 Olesno.doc
DOCZał. nr 08i- Wykaz potencjału techn. Zad. nr 9 Strzelce Opolskie.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy Zima.pdf
PDFZał. nr 10 - Warunki realizacji usług 2017-2020.pdf
PDFZał. nr 11 - Specyfikacje Techniczne.pdf