Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

WYCINKA DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM PNI W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 NA ODCINKU KOCURY-DOBRODZIEŃ Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 10 w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.09.2017 r. pod numerem 583897-N-2017.


Uwaga!
Dnia 13.09.2017 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz usunięto stary i dodano nowy formularz oferty.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF33zmspecwww.pdf

2. Nowy formularz oferty:

DOC1_33ofertan.doc


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_33ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_33specwww.pdf

3. Formularz oferty:

-

4. Formularz cenowy:

DOC2_33formcen.doc

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_33ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_33ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_33listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_33wzórzobow.doc

9. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7_33wykusł.doc

10. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC8_33wykpot.doc

11. Projekt umowy:

PDF9_33projum.pdf

12. Wykaz drzew do wycinki:

ZIP10_33wykdrzew.zip

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-09-2017
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  06-09-2017 14:49
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  13-09-2017 14:04
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 976
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl