Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 W M. OZIMEK

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.09.2017 r. pod numerem 590172-N-2017.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf
PDFSIWZ - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSZał. nr 02a - kosztorys ofertowy.xls
PDFZał. nr 02b - przedmiar.pdf
DOCZał. nr 03 - ośw. o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 07 - projekt umowy.pdf
DOCZał. nr 08 - wykaz robót budowlanych.doc
DOCZał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 10 - wykaz potencjału technicznego.doc
PDFZał. nr 11 - specyfikacje techniczne.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2017
  przez: Sylwia Popczyk
 • opublikowano:
  20-09-2017 13:10
  przez: Sylwia Popczyk
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1349
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×