Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 426 W MIEJSCOWOŚCI STRZELCE OPOLSKIE"_

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 20 oraz ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 27.09.2017 r.

Jednocześnie informuje się, że w dniu 02.10.2017 r. przekazano  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.10.2017 r. pod numerem 595659-N-2017.

Załączniki:

PDFProjekt Strzelce Op._- ogłoszenie op. w DzUUE.pdf
PDFProjekt Strzelce Op._- ogłoszenie zam. w BZP.pdf
PDFProjekt Strzelce Op._- SIWZ.pdf
PDFProjekt Strzelce Op._- sprostowanie do ogł op. w DzUUE.pdf
DOCProjekt Strzelce Op._Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCProjekt Strzelce Op._Zał. nr 01a - kryterium oceny ofert.doc
XLSProjekt Strzelce Op._Zał. nr 02 - formularz cenowy.xls
ZIPProjekt Strzelce Op._Zał. nr 03 - espd-request.zip
DOCProjekt Strzelce Op._Zał. nr 03a - oświadczenie JEDZ.doc
PDFProjekt Strzelce Op._Zał. nr 04 - instrukcja JEDZ.pdf
PDFProjekt Strzelce Op._Zał. nr 04a - instrukcja elektron. narzędzie do wypełn. JEDZ-ESPD.pdf
DOCProjekt Strzelce Op._Zał. nr 05 - ośw. o przynależności do gr kapit.doc
DOCProjekt Strzelce Op._Zał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
PDFProjekt Strzelce Op._Zał. nr 07 - projekt umowy.pdf
DOCProjekt Strzelce Op._Zał. nr 08 - wykaz usług.doc
DOCProjekt Strzelce Op._Zał. nr 09 - wykaz osób.doc
PDFProjekt Strzelce Op._Zał. nr 10 - oświadczenie o zatrudnieniu.pdf
PDFProjekt Strzelce Op._Zał. nr 11 - harmonogram.pdf
PDFProjekt Strzelce Op._Zał. nr 12 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFProjekt Strzelce Op._Zał. nr 13 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFProjekt Strzelce Op._Zał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFProjekt Strzelce Op._Zał. nr 15 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFProjekt Strzelce Op._Zał. nr 16 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
ATHProjekt Strzelce Op._Zał. nr 17 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFProjekt Strzelce Op._Zał. nr 18 - ośw. projektanta.pdf
PDFProjekt Strzelce Op._Zał. nr 19 - protokół przek . dok. powyk..pdf
JPEGProjekt Strzelce Op._Zał. nr 20 - mapa.jpeg